SPORTS 4 U

Föreläsningar

Vår föreläsare LG Danielsson har en mångårig erfarenhet med att jobba mot föreningar, specifika lag (från ungdomslag till yttersta nationella elit), företag, kommuner, skolor m.m. Ämnen som "Kost-träning-vila" till "Tankens kraft" belyser ämnen hämtade och inspirerade från idrottsvärlden men applicerade på allt från utbildning inom skola, näringsliv eller friskvård inom olika verksamheter. 

Föreläsningarna bokas separat och kan även skräddarsys efter behov och önskemål. 

emotional-intelligence.jpg

Tankens kraft

Är det egentligen så att vi bor i vår egen verklighet?

En föreläsning som med utgångspunkt i individen, på ett enkelt sätt visar hur vår hjärna kan både hjälpa och stjälpa oss. Med hjälp av enkla exempel och experiment får deltagarna grundläggande insikt i hur våra prestationer kan vara en direkt konsekvens av våra tankar och av vår egen personliga tolkning av verkligheten.

Mental Plattform

Hur kan vi göra varandra bättre?

En föreläsning som tar sin utgångspunkt i gruppen och som tydligt visar hur varje individs beteende i form av kroppsspråk, inställning och verbal kommunikation får en direkt påverkan på omgivningens psyke och prestation. Detta i såväl med- som motgång. Igenkänningen är stor och såväl ledare som grupp får tydliga verktyg när det gäller att göra sin omgivning bättre.

576938030-612x612.jpg

äta-träna-vila

Hur påverkas vår prestation av våra livsstilsbeslut?

En föreläsning som på ett tydligt sätt, en gång för alla visar hur vi genom att följa enkla tumregler gällande hur vi äter, tränar och vilar snabbt får resultat. Hur vi via en god balans i vår prestationstriangel optimerar både hälsa och prestation och därmed minskar risken för sjukdom, överträning och skador.

Kommunikation

Är det egentligen jag som väljer hur omgivningen kommunicerar med mig?

En föreläsning som med utgångspunkt i ”jag-tillstånd”, visar på att konflikter och irritation inom en grupp (eller inom en relation) sällan är en slump, utan en konsekvens av hur vi kommunicerar. Går jag som ledare eller som gruppmedlem in i en förälderns ”jag-tillstånd” så tvingar jag mer eller mindre min omgivning att bete sig som barn. Väljer jag istället mitt vuxna ”jag-tillstånd” så har jag istället lagt grunden för ett produktivt och prestationshöjande samtal.

iStock_68477359_LARGE.jpg

löpteknik- webinarium

En komprimerad genomgång av grunder inom löpteknik där jag diskuterar och visar exempel på Hållning - Armpendling - Lutning - Fotisättning och Frekvens.

Psykologisk grundkurs/Att förändra beteenden

Hur kan mina egna försvar och min inlärda perception försvåra livsstilsförändringar?

En tvådelad föreläsning där vi först får möta väl valda delar av klassisk psykodynamisk och kognitiv psykologi med fokus på försvarsmekanismer och kognitiva scheman. Därefter använder vi dessa teorier för att förstå de utmaningar vi står inför när vi exempelvis positivt vill förändra våra vanor och vår livsstil. Detta ger exempelvis möjliga förklaringar till varför våra gym är välbesökta första veckorna efter nyår men sedan avfolkas, eller varför människor misslyckas med sin viktnedgång även vid det 9:e försöket.

 

Intresseanmälan

Är du eller någon i din verksamhet intresserad av någon av dessa föreläsningar? Gör en intresseanmälan nedan.